Miljø

Matproduksjon og det vi spiser utgjør om lag ¼ av den globale klimapåvirkningen og cirka 1/3 av norske husholdningers klimapåvirkning. Å spise vegansk mat fra Anamma er en enkel måte å redusere din klimapåvirkning på.

Vi i Anamma ønsker å bidra til å spre kunnskap om dette, slik at vi sammen kan gjøre mer bevisste valg som bidrar i en positiv retning for planeten vår. På våre Anamma-produkter angir vi derfor alltid hvor mye lavere klimapåvirkning produktene har sammenlignet med lignende produkter som er animalske. Denne informasjonen finner du på hvert produkt. Klimapåvirkningen av produktene er sammenlignet med klimagassutslipp, beregnet som kg CO2-ekvivalenter per kg produkt. *

Vår visjon er en grønnere verden og en bærekraftig fremtid, og vi i Anamma synes det er viktig å være snille med jordens ressurser. Det er imidlertid umulig å ignorere det faktum at våre ingredienser må vokse, transporteres, bearbeides og pakkes for å ende opp i butikken. Vi slutter derfor aldri vårt arbeid med å bli enda mer bærekraftig.

Vi gjør alltid vårt beste for å være så bærekraftig som mulig, og her er noen eksempler på hva vi gjør:

  • Vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen fra vår emballasje. Vår emballasje er klimasmart, og er for det meste laget av plast fra sukkerrør i stedet for olje.
  • Vi trenger energi til å lage produktene våre, og en stor del av energien kommer i form av elektrisitet. For å redusere vårt karbonutslipp, bruker vi 100% fornybar elektrisitet i våre anlegg. Dette gjøres med opprinnelsesgaranti fra Orklas egen vannkraft.
  • De fleste av produktene fra Anamma er basert på protein fra soyabønner. Vårt soyaprotein er hentet fra bønner som dyrkes i USA og Europa. Avlingene er ikke i regnskogsområder og vårt soyaprotein er selvfølgelig ikke genmodifisert (GMO). Dette sikres ved å ta prøver av hver levering.
  • All soya er sertifisert, noe som betyr at avlingene oppfyller flere ulike miljøkrav.

* Klimaberegningene for ingrediensene er basert på RISE klima database for mat (versjon 1.2) og på data fra produsenter, og ellers på i Orkla anleggsspesifikke prosessdata og bransjedata for transport.